Média


Povolení Autoklubu České Republiky
Zákazové nebezpečné zóny budou pro média označeny.Tiskové zprávy
Startovní listina

    

Tiskové středisko


Místo: Samohýl Motor Zlín, a.s., Štěpánská 383, VsetínDatum a provozní doba: 
13. října 2017 (pátek) 16:00 až 19:00 hodin
14. října 2017 (sobota) 08:00 až 19:00 hodin


Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

AKREDITAČNÍ PROCES

Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného na adrese http://www.akreditace-apo.cz (dále jen IS). Přístup do IS novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách Autoklubu ČR v oddíle automobily / formuláře nebo Motocykly / formuláře nebo online na výše uvedené internetové adrese. Tento formulář vyplní žadatel pouze jednou a na jednotlivé podniky se bude hlásit prostřednictvím IS. Originál akreditačního formuláře je potřeba zaslat znovu pouze v případě změny některých údajů (změna redakce, kontaktních údajů atd.). Formulář musí být podepsán jak žadatelem, tak šéfredaktorem či jeho zástupcem. Formulář je možné zaslat na adresu Autoklubu ČR nebo naskenovaný emailem na akreditace@autoklub.cz. Pověřený zástupce Autoklubu ČR a APO Multicam rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován v IS a zasláním e-mailu. Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let.

  

Každý novinář je před vyzvednutím novinářské vesty povinen vyplnit a podepsat formulář ručení odpovědnosti

Novinářská vesta se vydává proti vratné záloze 1000,- Kč

Každý novinář je povinen prokázat se libovolným průkazem totožnosti a nahlásit své aktuální a funkční kontaktní údaje (zejména mobilní telefon)Logo rally

Počasí na Valašsku

Webkamera
startovní rampa

Video